Kluby Sportowe /Wszystkie/

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu BOZPN w dniu 26 września 2016 r. z ogromnym niepokojem Zarząd wysłuchał informacji o powtarzających się chuligańskich wybrykach podczas rozgrywanych meczy.

Skutkuje to wysokimi karami skierowanymi do organizatorów jak również do czasowego zamykania obiektów sportowych.

Ma to również negatywny wpływ na popularyzację piłki nożnej w miejscowych środowiskach.

Wyrażając ogromne zaniepokojenie tymi sytuacjami Zarząd BOZPN ponownie przypomina, że Regulamin Rozgrywek nakłada obowiązki i odpowiedzialność na organizatorów spotkań piłkarskich zwłaszcza w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na stadionie.

Podobnie jest w przypadku wystawiania do gry zawodników nieuprawnionych i na inne nazwiska.

Wszyscy organizatorzy spotkań piłkarskich muszą mieć świadomość , że nie przestrzegając zapisów regulaminowych narażają siebie i swoje kluby na skutki odpowiedzialności i surowe kary dyscyplinarne.

Ze sportowym pozdrowieniem

Witold Wójtowicz

Prezes BOZPN