ZMIANY DOTYCZĄCE BADAŃ LEKARSKICH

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH. ZMIANY W REGULAMINACH ROZGRYWEK PIŁKARSKICH NA TERENIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W związku z aktualnymi Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. (załączniki) oraz informacją Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek  w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników (zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały) wprowadza się zmiany w Regulaminach Rozgrywek Piłkarskich na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Badania lekarskie zawodników – oświadczenie – zmiany w Regulaminach Rozgrywek LZPN – marzec 2019

Informacja dla klubów – zdolność do gry zawodników – 2019

Uchwala Komisji ds. Nagłych PZPN – 11.03.2019

Dz.U z 28.02.2019 poz 395 zmn. rozp. w spr. kwalifikacji lekarzy upr. do wydawania zaw. orzeczeń lek. o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań (…)

Dz.U z 28.02.2019 poz 396 zmn. rozp. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do uk. 21. r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Oświadczenie_kierownika_trenera_dot._brak przeciwskazań dot._zdrowotności_zawodników

Oświadczenie_stan_zdrowia_zawodnika_powyżej_23_lat