UWAGA KLUBY LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

                Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. wchodzi do realizacji Uchwała nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020.

Uchwała dotyczy klubów – członków LZPN i PZPN z terenu województwa lubelskiego, które zgłosiły akces uczestnictwa w rozgrywkach s. 2019/2020.

Wpłaty należy dokonywać w terminie i zgodnie z treścią ww. uchwały na konto Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Lubelski Związek Piłki Nożnej

UCHWAŁA DO POBRANIA