Informacja dla Klubów

UWAGA KLUBY PIŁKARSKIE Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W związku z uchwałą nr IV/62z 24.04.2019 r. Zarządu PZPN obligującą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu do prowadzenia rozgrywek piłki nożnej na terenie danego województwa, uprzejmie Informujemy, że od 1 lipca br. rozpoczęły działalność Oddziały Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej,Chełmie, Zamościu. Powstanie Oddziałów ma na celu(po wejściu w życie wspomnianej uchwały PZPN)prowadzenie rozgrywek piłkarskich przez LZPN w s. 2019/2020 na dotychczasowych zasadach regulaminowych pod względem systemu, zasad awansów i spadków drużyn na poziomie klas Okręgowych i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych na obszarze (powiatach) Okręgowych Związków, lecz w zmienionej formule organizacyjnej. Usytuowanie Oddziałów w ww. miastach, zapewnia niezmiennym poziomie kontakt z klubami i zabezpieczy prowadzenie rozgrywek na terenie województwa(kontynuowanie działalności społecznej, m.in. funkcjonowanie WG, WD, KS, RT, inne). Biura Oddziałów mieszczą się w siedzibach Okręgowych Związków Piłki Nożnej, a funkcje administracyjne pełnią osoby dotychczas pracujące w poszczególnych Okręgach.

Oddział Biała Podlaska(teren działania i kontakt bez zmian).

Oddział Chełm(teren działania i kontakt bez zmian).

Oddział Zamość(teren działania i kontakt bez zmian).

 

Uchwała nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.W związku z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr III/38 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Ochrony Danych dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, upoważniającej wyłącznie członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wiążącym sięz nim uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29, Wytycznymi i Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. postanawia się, iż od dnia 1 lipca 2019 roku wszelkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mogą być prowadzone wyłącznie przez te Związki –jako organizacje członkowskie PZPN –lub, działające z ich upoważnienia, jednostki organizacyjne danego WZPN-u nie posiadające osobowości prawnej.

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek