BRAMKI PRZENOŚNE – BEZPIECZEŃSTWO W MECZACH I TRENINGACH

UWAGA KLUBY, UWAGA TRENERZY, UWAGA RODZICE!!!

Bezpieczny trening i mecz

 

W trakcie piłkarskich rozgrywek wraca temat bezpieczeństwa zawodników na boisku. Sprawa dotyczy przede wszystkim zespołów młodzieżowych grających i trenujących na boiskach z przenośnymi bramkami, które nie zawsze                                         są prawidłowo przytwierdzone do podłoża.

Informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa zawodników trafiają m.in. do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Większość z nich dotyczy używania nieodpowiednich bramek na polu gry oraz nieumiejętnego ich mocowania lub braku mocowania (przykład niewłaściwego zabezpieczenia bramki znajduje się na załączonych zdjęciach). Problem dotyczy jednak nie tylko warunków bezpieczeństwa w czasie meczów, ale również w trakcie treningów, w których uczestniczą dzieci/młodzież.

W związku z powyższym przypominamy wszystkim klubom o ciążącym na nich obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży uczestniczącym w zajęciach szkoleniowych i meczach ligowych. W trakcie tych ostatnich sędziowie są zobowiązani do rzetelnego sprawdzenia mocowania bramek przed każdymi zawodami. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia mecze nie będą rozgrywane!

 

BRAMKI NA BOISKACH TRAWIASTYCH – Z NATURALNYM PODŁOŻEM MUSZĄ BYĆ ZAKOTWICZONE  (dolne elementy bramki – przytwierdzone do podłoża boiska – kotwą, hakiem wbitym na głębokość  co najmniej 40 cm w minimum 4 miejscach). Elementy mocujące bramkę do podłoża nie mogą zagrażać uczestnikom zawodów, a w szczególności bramkarzowi.  Dla porządku powinny być przykryte estetyczną osłoną.

BRAMKI NA BOISKACH ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ – koniecznie zabezpieczyć ich stabilność poprzez ułożenia na elementach bramki  mających styczność z podłożem minimum 4-6 worków wypełnionych piaskiem (po 10-12 kg) lub obciążnikami w obudowie-pokrowcu zapewniającym bramce stabilność a uczestnikom meczu czy treningu bezpieczeństwo.
PRZY UŻYWANIU BRAMEK PRZENOŚNYCH ALE TAKŻE PRZY BRAMKACH STAŁYCH UCZESTNIKOM MECZU LUB TRENINGU STANOWCZO ZABRONIĆ WIESZANIA SIĘ RĘKOMA NA POPRZECZCE BRAMKI !!!
Lubelski Związek Piłki Nożnej