UWAGA SĘDZIOWIE – MECZE KONTROLNE 2019/2020

ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA MECZÓW KONTROLNYCH/TOWARZYSKICH PRZEZ SĘDZIÓW PIŁKARSKICH NA TERENIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

1.Klub organizator/gospodarz powinien zgłosić termin rozgrywania meczu kontrolnego/towarzyskiego do biura LZPN/Oddziału LZPN do środy do godz. 13:00na mecz w weekend i do piątku do godz. 13:00na mecz wtorek -środa -czwartek z podaniem dokładnej godziny i miejsca rozgrywania zawodów wyłącznie na druku stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną na lubelski@zpn.pllubna adres właściwego Oddziału: pilka@bozpn.plozpn_chelm@poczta.fmzozpn@wp.plzaleca się zastosowanie komputera stacjonarnego lub laptopa. Klub powinien sprawdzić potwierdzenie obsady na mecz na stronie www.lzpn.pl w zakładce KS LZPN lub właściwego KS w Oddziałach LZPN -Biała Podlaska, Chełm, Zamość.

2.Późniejsze zgłoszenie może spowodować brak możliwości delegowania sędziów na zawody.

3.Kolegium Sędziów LZPN/Kolegium Sędziów w Oddziałach LZPN zobowiązuje się delegować zespół sędziowski na wszystkie mecze kontrolne/towarzyskie zgłoszone wg zasad ust.1.

4.Za przeprowadzone mecze kontrolne/towarzyskie seniorów oraz młodzieżowe w kategoriach wiekowych A1-A2, sędziom przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: sędzia 50 zł netto i asystenci po 30 zł netto. W przypadku tego samego organizatora -drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 45 minut) jeżeli mecz prowadzi ten sam zespół sędziowski, to za drugi mecz przysługuje sędziom 50% wynagrodzenia tj. sędzia 25 zł netto i asystenci po 15 zł netto.

4.1.Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadził ten sam zespół sędziowski.

4.2.Wypłata ryczałtu przez organizatora wg zgłoszenia do LZPN następuje po zakończonych zawodach.

5. Za mecze kontrolne/towarzyskie pozostałych młodszych kategorii wiekowych sędziom przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: sędzia 30 zł netto i asystenci po 20 zł netto. W przypadku tego samego organizatora -drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 30 minut) jeżeli mecz prowadzi ten sam zespół sędziowski, to za drugi mecz przysługuje sędziom wynagrodzenia tj. sędzia 20 zł netto i asystenci po 15 zł netto

5.1.Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadził ten sam zespół sędziowski.

5.2.Wypłata ryczałtu przez organizatora wg zgłoszenia do LZPN/Oddziału następuje po zakończonych zawodach

6.Organizator zawodów musi zapewnić zespołowi sędziowskiemu szatnię do przebrania się w dogodnych warunkach, spełniającą podstawowe warunki sanitarne.

7.Kolegium Sędziów LZPN/KS w Oddziale LZPN z uwagi na aspekt szkoleniowy delegować będzie w miarę możliwości zespół sędziowski w składzie sędzia + dwóch asystentów.

8.Z przeprowadzonego meczu musi zostać sporządzone sprawozdanie.

9.Brak realizacji rozliczenia wg zasad jak zapisano w ust. 4 i 5 spowoduje nałożenie sankcji dla klubu.

10.Klub gospodarz ponosi odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości jak w ust. 4, 5 za brak terminowego powiadomienia Związku/Okręgu o odwołaniu lub zmiany godziny meczu (zbyteczny przyjazd sędziów na miejsce meczu wg zgłoszenia).

                                                                                                                                      Lubelski Związek Piłki Nożnej

Propozycję Zarządu KS LZPN w tytułowym temacie rozstrzygnięto i przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zarządu LZPN w dniu 14.06.2018 r.

/Uchwałanr 1/11/2018 z dnia 14.06.2018 r.

Dotyczy sędziów piłkarskich: KS LZPN, KS w Oddziałach LZPN. Zawody Związkowe/w Oddziałach w tym o Puchar Prezesa LZPN/Oddziału LZPN będą sędziowane bezpłatnie. W rozgrywkach kobiet -III liga traktowana będzie jako rozgrywki młodzieżowe poniżej kat. A1-A2.Turnieje na boiskach otwartych, turnieje halowe rozliczane będą na podstawie liczby meczów, liczby godzin -czasu trwania, formy -systemu rozgrywania, rangi, kategorii wiekowych -temat pozostaje do ustalenia.

Załączniki:

Zgłoszenie meczu kontrolnego/towarzyskiego