TRANSFERY – INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH (OBCOKRAJOWCY ORAZ OBYWATELE POLSKI POWRACAJĄCY DO KRAJU)

Wydział Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przekazuje informację dotyczącą transferów zawodników niepełnoletnich (obcokrajowcy oraz obywatele Polski powracający do kraju).

 

Więcej klikając w LINK