WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021 W LUBELSKIM ZPN W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 (WERSJA 2.0 – AKTUALIZACJA 10.08.2020) – PO ZMIANACH

Bardzo prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie najnowszych wytycznych.

KLUBY SPORTOWE
PREZESI KLUBÓW
KIEROWNICTWO/DZIAŁACZE KLUBÓW
TRENERZY
ZAWODNICY
W załączeniu przesyłamy wersję 2.0 Wytycznych w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19.
Z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce wytyczne zostały zaostrzone w n/w obszarach:
Zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera podlegają obowiązkowi zakrycia nosa i ust – nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało konsekwencjami dyscyplinarnymi.
Opieka medyczna – w trakcie zawodów osoba sprawująca funkcję opieki medycznej podlega bezwzględnemu obowiązkowi zachowania dystansu społecznego.
Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do klubów o odpowiedzialne podejście do stosowania wytycznych podczas organizacji meczów w ramach rozgrywek. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może doprowadzić do zachorowań wśród zawodników/sztabów szkoleniowych, co uniemożliwi rozegranie meczu(-ów) drużynie/drużynom a w konsekwencji  doprowadzić może nawet do zawieszenia rozgrywek. Z uwagi na powyższe przedstawiciele delegowani przez LZPN na zawody będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie Wytycznych.
Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem epidemii Lubelski ZPN będzie na bieżąco uzupełniał/aktualizował Wytyczne.

Wytyczne w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19 – wersja 2.0 z dnia 10.08.2020 r.

UWAGA – dot. sytuacji w klubach przy rozgrywanych meczach-zagrozenie koronawirusem(1)