Rzuty karne w Grupach Młodzieżowych i brak żółtych kartek w rozgrywkach Wojewódzkich i Okręgowych w Trampkarzach i Młodzikach

Komisja Gier przypomina, że na podstawie § 20 ust.8 Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na Terenie Województwa Lubelskiego 

W rozgrywkach młodzików na poziomie LWM, LLM i okręgowych ligach młodzików oraz LLT i okręgowych ligach trampkarzy obowiązuje zasada wykonania po zawodach serii rzutów karnych (po 5 dla każdej drużyny). Fakt ten odnotowuje sędzia w sprawozdaniu z zawodów podając wynik, który nie ma wpływu na końcowy wynik zawodów. Za odmowę wykonania serii rzutów karnych przez drużynę lub drużyny Wydział Dyscypliny LZPN lub Komisja Dyscypliny Oddziału LZPN nałoży na klub karę finansową w kwocie 50,- zł a odpowiedzialny trener zostanie ukarany zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Informujemy, również w Wojewódzkiej Lidze i Okręgowej Lidze Trampkarzy Starszych i Młodszych i Młodzików Starszych i Młodszych nie udziela się kar żółtych kartek dla zawodników tylko zgodnie z Regulaminem obowiązują kary minutowe.