Informacje dot. zasad organizacji meczów bez udziału publiczności

Szanowni Państwo,

Wydział Gier LZPN przypomina, iż zgodnie z przepisami PZPN oraz LZPN  Organizator meczu musi zapewnić obecność spikera oraz kierownika ds. bezpieczeństwa również podczas meczów bez udziału publiczności.

Jednocześnie informujemy, że na terenie stadionu (wyznaczonym ogrodzeniem zewnętrznym) oprócz zawodników, sztabów szkoleniowych oraz przedstawicieli mediów powinny przebywać jedynie osoby zajmujące się organizacją/obsługą meczu jak np. członkowie władz klubu – tylko jeżeli wykonują jakieś funkcje podczas meczu, pracownicy służb ochrony, osoby dbające o stan murawy, opieka medyczna, obsługa foto/video z klubów – w niezbędnej liczbie, udział wszelkich osób, które nie są zaangażowane w organizację meczu jest zabroniony.

Obserwatorzy LZPN będą odnotowywać w swoich raportach wszelkie przypadki naruszeń w/w zasad.