LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PRZYPOMINA O NOWYM PROCESIE WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN

W nawiązaniu do informacji z 19 listopada 2020 r. Lubelski Związek Piłki Nożnej przypomina, że w związku z realizacją Uchwały Zarządu PZPN z dnia 25 czerwca 2020 r. od 7 października 2020 r. nadawanie uprawnień administratora klubu oraz pracownika klubu odbywa się jedynie przez portal PZPN24. Dotychczasowe uprawnienia użytkowników, którzy nie odnowią swoich uprawnień przez portal PZPN24, wygasną z dniem 31 marca 2021 r. o godzinie 23:59. Jest to związane z rozpoczęciem wprowadzania podziału w Extranecie na administratorów i użytkowników klubowych.

Jako pierwsi wnioski o nadanie nowych uprawnień złożyć muszą administratorzy klubowi. Należy to zrobić poprzez portal PZPN24 (pełną instrukcję znaleźć można w tym linku). Każda aplikacja zostanie zweryfikowana, a następnie w ciągu 14 dni musi zostać zatwierdzona również przez samego wnioskującego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje automatyczne przedawnienie i konieczność powtórzenia całej procedury od początku.

Informujemy, iż w każdym klubie może być maksymalnie dwóch administratorów klubowych (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia tego limitu).

UWAGA! W przypadku pojawienia się komunikatu informującego, że limit administratorów został przekroczony, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 697 370 045.

Dla pozostałych użytkowników przewidziany został poziom uprawnień pracownika klubu. Takie wnioski w nowym systemie będą rozpatrywane przez administratorów klubowych. Tym samym kolejni użytkownicy klubowi będą mogli otrzymać dostęp do Extranetu bez konieczności korespondencji z LZPN.

Użytkownicy, którzy po 7 października 2020 r. złożyli odpowiedni wniosek w PZPN24 i został on pozytywnie rozpatrzony, nie muszą tego robić ponownie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

1. Załączniki zawierające instrukcje dotyczące przeprowadzania procedury wnioskowania.

NOWY PROCES WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN – ADMINISTRATOR KLUBU

NOWY PROCES WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN – PRACOWNIK KLUBU

2. Załączniki ze wskazówkami w jaki sposób należy wypełnić upoważnienia do korzystania z systemu Extranet:

a) dla klubów reprezentowanych jednoosobowo – samodzielna reprezentacja (zgodnie z KRS lub właściwą ewidencją klub może reprezentować jedna osoba spośród członków zarządu):

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA ADMINISTRATORA KLUBU SPORTOWEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO

b) dla klubów reprezentowanych dwuosobowo – reprezentacja łączna (zgodnie z KRS lub właściwą ewidencją klub powinny reprezentować dwie osoby spośród członków zarządu):

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA ADMINISTRATORA KLUBU SPORTOWEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO

3. Podręcznik użytkownika Kluby24, dotyczący korzystania ze wszystkich funkcjonalności konta klubowego:

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLUBY24