WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE BIALSKOPODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – 04.05.2021 r.

Prezesi Klubów

Sportowych BOZPN

 

Zarząd Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej informuje, że w czerwcu 2021 r. upływa kadencja władz BOZPN. Kadencja, w której działamy jest kadencją przedłużoną dla Polskich Związków Sportowych i Wojewódzkich Związków Sportowych w wyniku decyzji Rządu RP na skutek pojawienia się epidemii i następnie pandemii koronawirusa COVID-19, która uniemożliwiała (nadal uniemożliwia, aczkolwiek są na ten czas inne rozwiązania techniczne) przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych stacjonarnych.

W związku z tym a także w oparciu o § 20 ust. 1-5 § 22 ust. 1- 4 i § 26 ust. 1 – 2 Statutu BOZPN Zarząd BOZPN  postanowił:

  1. Zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze BOZPN na dzień 04.05.2021 r. w Białej Podlaskiej.
  2. Zobowiązać Kluby Sportowe będące członkami naszego związku do  dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze BOZPN oraz przesłanie listy delegatów /w załączeniu/ do biura BOZPN do dnia 15.04.2021 r.
  3. W związku ze zwołaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 04.05.2021 r. ustalono następujący podział ilości mandatów-delegatów:
  • Kluby III i IV Ligi – 2 mandaty
  • Pozostałe – 1 mandat
  • Wydział Sędziowski – 2 mandaty
  • Rada Trenerów – 2 mandaty
  • Ustępujący Zarząd BOZPN – 15 mandatów
  • Ustępująca Komisja Rewizyjna – 3 mandaty

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze Związku: Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Nie przesłanie list delegatów w powyższym terminie uniemożliwi wzięcie udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego delegaci zostaną powiadomieni.

 

Szanowni Państwo – działamy w okresie trwającej pandemii,  proszę więc o wyrozumiałość dla podejmowanych decyzji i stosowanie się w swym działaniu do obowiązujących zaleceń sanitarnych.  Na dzień dzisiejszy trudno określić w jakim trybie /stacjonarnym czy zdalnym/ przeprowadzimy zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze BOZPN.

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Prezes BOZPN w Białej Podlaskiej

    /-/ Witold Wójtowicz