ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE I SENIORÓW ODWIESZONE!!!

Komisja Gier LZPN Oddział Terenowy w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie pisma z Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 16.04.2021 (POBIERZ ZAŁĄCZNIK) odwieszone zostają rozgrywki seniorów, młodzieżowe i dziecięce organizowane przez LZPN Oddział Terenowy w Białej Podlaskiej z dniem 19.04.2021 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów

W związku z powyższym, wszystkie rozgrywki od dnia 19.04.2021 będą rozgrywane zgodnie z terminarzem. Terminy zaległych kolejek zostały wyznaczone i są na bieżąco aktualizowane w systemie Extranet (kluby24.pzpn.pl) oraz na stronie www.bozpn.pl  w zakładce TERMINARZE. Prosimy kluby o zapoznanie się z poprawionymi terminarzami.

 

Przypominamy, że wszystkie spotkania mogą odbywać się bez udziału publiczności z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
 
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
 
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.