WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021 W LUBELSKIM ZPN W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – AKTUALIZACJA

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861), przjęto nowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021 W LUBELSKIM ZPN W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do klubów o odpowiedzialne podejście do stosowania wytycznych podczas organizacji meczów w ramach rozgrywek. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może doprowadzić do zachorowań wśród zawodników/sztabów szkoleniowych, co uniemożliwi rozegranie meczu(-ów) drużynie/drużynom, a w konsekwencji doprowadzić może nawet do zawieszenia rozgrywek. Z uwagi na powyższe przedstawiciele delegowani przez LZPN na zawody będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie Wytycznych.

 

POBIERZ WYTYCZNE