Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej ws. licencji trenerskich

Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach i w wyniku odbytej edukacji uzyskali dyplom trenerski I lub II klasy, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej – taką decyzję na wtorkowym posiedzeniu podjął Zarząd PZPN.

 

Uwzględniając wejście w życie postanowień Konwencji Trenerskiej, w myśl której m.in.: „Osoby, które ukończyły kurs przeprowadzony przez niezależną instytucję, mają prawo ubiegać się o uznanie ich kompetencji w ramach Konwencji Trenerskiej UEFA. Wniosek musi zostać przesłany do strony konwencji, na której terytorium zyskano kwalifikacje (…)”, Polski Związek Piłki Nożnej ustalił następujące zasady ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II  klasę trenerską.

Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę trenerską, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

– przyznanie licencji UEFA PRO: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych;

– przyznanie licencji UEFA A: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych;

– przyznanie licencji UEFA B: w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych.

 

Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24, dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień trenerskich w składzie: Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, przedstawiciel macierzystego WZPN wnioskodawcy oraz dwóch Członków Rady Szkoły Trenerów PZPN. Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą.

Źródło: www.pzpn.pl