UWAGA KLUBY BIALSKOPODLASKIEGO ODDZIAŁU LZPN

Komisja Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej wnioskuje do Zarządu LZPN o wniesienie zmian w organizacji rozgrywek seniorów od s. 2021/2022 prowadzonych na terenie działania Oddziału.

 

Wiązałoby się to także ze zmianą REGULAMINU ROZGRYWEK.

  1. Powiększenie liczby drużyn w klasie Okręgowej z 14 na 16/aktualnie z ligi zdegradowana zostałaby jedna drużyna.
  2. Rozgrywki klasy A prowadzone będą jak dotychczas w dwóch grupach po 12 drużyn każda.
  3. Połączenie dwóch grup klasy B w jedną. Przewidywana liczba 8-10 drużyn w rozgrywkach.
  4. Rozgrywki młodzieżowe prowadzone będą w zależności od liczby zgłoszonych drużyn do danych kategoriach wiekowych.

 

Spadki/awanse  w s. 2021/2022

Ad. 1. – w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej po sezonie 2021/2022 z klasy Okręgowej spada drużyna, która zajmie miejsce 16. Liczba zespołów spadających do klasy A może ulec zwiększeniu w zależności od liczby drużyn spadających z IV ligi do właściwej terytorialnie klasy Okręgowej.

Obecna sytuacja.

Jeżeli do IV ligi awansuje Unia Żabików, która obecnie w sezonie 2020/2021 zajmuje premiowane pierwsze miejsce w klasie Okręgowej, utrzymają się wszystkie dotychczasowe 13 drużyny, dodając dwie drużyny mistrzowie klasy A grupa I i grupa II oraz spadkowicz z IV ligi LZPN – Bizon Jeleniec. Razem  16 drużyn.
Jeżeli do IV ligi nie awansuje Unia Żabików, która obecnie w sezonie 2020/2021 zajmuje premiowane pierwsze miejsce w klasie Okręgowej, do klasy A spada AR-TIG Huta Dąbrowa, dodając dwie drużyny  mistrzowie klasy A grupa I i  grupa II oraz spadkowicz z IV ligi LZPN-  Bizon Jeleniec. Razem 16 drużyn.

Wyciąg z REGULAMINU ROZGRYWEK LZPN na s. 2020/2021

Gdy mistrz w klasie Okręgowej nie będzie zainteresowany prawem gry w IV lidze lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry w IV lidze uzyska wicemistrz klasy Okręgowej Oddziału LZPN w Białej Podlaskiej.

Gdy wicemistrz a w dalszej kolejności drużyna, która zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach klasy Okręgowej nie będzie zainteresowany prawem gry w IV lidze lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry w IV lidze uzyska zespół IV ligi najwyżej sklasyfikowany w poprzednim sezonie spośród drużyn spadających bez względu na przynależność do LZPN / Oddziału LZPN.

 

Ad. 2. – pierwsze drużyny w klasie A w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej uzyskają prawo do gry w klasie Okręgowej w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej.

Spadkiem do właściwej terytorialnie klasy B w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej drużyny z miejsc 12  (grupa 1) i 12 (grupa 2).

Uwzględniając awanse i spadki, w sezonie 2021/2022 klasa A w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej liczyć będzie 2 grupy po 12 drużyn.

Gdy mistrz w grupie klasy A LZPN nie będzie zainteresowany prawem gry w klasie Okręgowej lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry w klasie Okręgowej uzyska wicemistrz tej grupy klasy A.

Gdy wicemistrz grupy klasy A w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej nie będzie zainteresowany prawem gry w klasie Okręgowej lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry w klasie Okręgowej uzyska drużyna sklasyfikowana na trzecim miejscu w tabeli danej grupy. Gdy wicemistrz, a następnie drużyna, która zajęła trzecie miejsce w grupie klasy A w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej nie będzie zainteresowany prawem gry w klasie Okręgowej lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry  w klasie Okręgowej uzyska drużyna
z klasy Okręgowej najwyżej sklasyfikowany w poprzednim sezonie spośród drużyn spadających.

 

Ad. 3. – pierwsze drużyny w każdej z grup klasy B w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej uzyskają prawo
do gry w klasie A w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej. W rozgrywkach klasy B spadek nie obejmuje żadnej z drużyn. Od sezonu 2021/2022 pragniemy zmodyfikować rozgrywki: z dwóch grup utworzyć jedną grupę,
z której awansowałby tylko zespół zajmujący pierwsze miejsce w sezonie 2021/2022.

W sezonie 2021/2022 klasa B liczyć będzie 8 lub 10 drużyn (wg liczby zgłoszeń).

Gdy mistrz grupy klasy B w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej nie będzie zainteresowany prawem gry w klasie A lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze – prawo gry w klasie A uzyska zespół sklasyfikowany na drugim miejscu w tabeli grupy danego Oddziału.

Gdy wicemistrz grupy klasy B w Oddziale LZPN w Białej Podlaskiej nie będzie zainteresowany prawem gry w klasie A lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze -prawo gry w klasie A uzyska zespół z klasy A najwyżej sklasyfikowany spośród drużyn spadających w danym Oddziale.

 

Ad. 4. – Rozgrywki młodzieżowe prowadzone będą w zależności od liczby zgłoszonych drużyn do danych kategoriach wiekowych. Zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce.

Zaproponowane  rozwiązania przyczynią się od podwyższenia atrakcyjności i poziomu rozgrywek.

Prosimy o podjęcie stosownej uchwały.

W ramach konsultacji prosimy o wyrażenie opinii, która będzie pomocna przy podejmowaniu decyzji. Na uwagi klubów oczekujemy do dnia 5 lipca 2021 r. Zaproponowane  rozwiązania  wg propozycji przyczynią się od podwyższenia atrakcyjności i poziomu rozgrywek.

 

Dla informacji podajemy liczbę drużyn, które uczestniczyły w rozgrywkach s. 2020/2021 w poszczególnych Oddziałach oraz w LZPN dla 10 powiatów lubelskich.

Biała Podlaska  –  ogólna liczba klubów z terenu 5 powiatów bialskopodlaskich (stan na luty 2021) – 61 klubów
Klasa Okręgowa – 14 Klasa A – 22 (dwie grupy po 11 drużyn) Klasa B – 11 – dwie grupy: grupa I – 5 drużyn
grupa II – 6  drużyn
Propozycja – 16 Propozycja – 24 (dwie grupy po 12 drużyn) Propozycja – od 8 do 10 zespołów (jedna grupa)
Chełm – ogólna liczba klubów z terenu 4 powiatów chełmskich (stan na luty 2021) – 37 klubów
Klasa Okręgowa – 14 Klasa A – 9 Klasa B –  bez rozgrywek
Zamość – ogólna liczba klubów z terenu 5 powiatów zamojskich (stan na luty 2021) – 75 klubów
Klasa Okręgowa – 18 Klasa A – 14 Klasa B – 18 – dwie grupy:

grupa I – 9 drużyn

grupa II – 9 drużyn

Propozycja – 16
Lublin  – ogólna liczba klubów z terenu 10 powiatów lubelskich (stan na luty 2021) – 141 klubów
Klasa Okręgowa – 16 Klasa A – 48 – trzy grupy

grupa I – 16 drużyn

grupa II – 16 drużyn

grupa III – 16 drużyn

Klasa B – 36 – trzy grupy

grupa I – 12 drużyn

grupa II – 12 drużyn

grupa III – 12 drużyn

 

Pełnomocnik Oddziału  LZPN w Białej Podlaskiej

/-/ Witold Wójtowicz