PREZES LZPN PAN ZBIGNIEW BARTNIK PONOWNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU PZPN

Z ostatniej chwili – podczas trwającego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego PZPN wybrany został nowy Zarząd Związku. 

Uprzejmie informujemy, że ponownie do grona Członków Zarządu wybrany został Prezes LZPN Pan Zbigniew Bartnik. Gratulujemy!

4macron

Wcześniej nowym Prezesem PZPN został Cezary Kulesza.

kulesza cezary

W skład nowopowstałego zarządu weszli:

Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych: Henryk Kula

Wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych: Maciej Mateńko

Wiceprezes PZPN ds. zagranicznych: Mieczysław Golba

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego: Wojciech Cygan

Wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego: Adam Kaźmierczak

Członek Zarządu PZPN z ramienia klubów Ekstraklasy: Jakub Tabisz

Członek Zarządu PZPN z ramienia klubów I ligi: Marcin Janicki

Członek Zarządu PZPN: Zbigniew Bartnik

Członek Zarządu PZPN: Tomasz Garbowski

Członek Zarządu PZPN: Karol Klimczak

Członek Zarządu PZPN: Sławomir Kopczewski

Członek Zarządu PZPN: Tomasz Lisiński

Członek Zarządu PZPN: Radosław Michalski

Członek Zarządu PZPN: Eugeniusz Nowak

Członek Zarządu PZPN: Sławomir Pietrzyk

Członek Zarządu PZPN: Robert Skowron

Członek Zarządu PZPN: Paweł Wojtala

 

Wybrano już także członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali:

Tomasz Salski
Jarosław Bryś
Zdzisław Czyrka
Grzegorz Jaworski
Artur Jankowski
Wojciech Sokołowski
Waldemar Trochimiuk