KOMUNIKAT DEPARTAMENTU PIŁKARSTWA PROFESJONALNEGO PZPN DOTYCZĄCY PROCEDURY TRANSFERÓW ZAGRANICZNYCH

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego przedstawił kilka istotnych informacji dotyczących procedury transferów zagranicznych (przychodzących i wychodzących). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

1) W przypadku pozyskiwania przez klub zawodników o statusie profesjonalisty, klub musi posiadać dostęp do systemu FIFA TMS.

Klub musi wskazać osobę której założone zostanie konto w FIFA TMS.

W celu nadania uprawnień i utworzenia konta w systemie prosimy kierować maile na adres: joanna.misiewicz@pzpn.pl z następującymi informacjami:

  • nazwa klubu
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail w.w. osoby
  • skan dowodu osobistego (w formacie pdf.)

2) W przypadku zawodników którzy w Polsce będą mieli status amatora wniosek o transfer należy złożyć w systemie Extranet.
Na podstawie złożonego wniosku PZPN występuje do Federacji zagranicznej za pośrednictwem FIFA TMS.

3) W przypadku, gdy otrzymamy informację zwrotną od Federacji zagranicznej, iż dany zawodnik nigdy nie był zarejestrowany, bądź nie grał ponad 30 miesięcy, będziemy Państwa informować drogą mailową o możliwości pierwszej rejestracji danego zawodnika (bez konieczności posiadania certyfikatu).

4) Poprawnie wypełniony wniosek o pozyskanie certyfikatu zawodnika o statusie amatora składa się na formularzu zawierającym nazwę Federacji klubu odstępującego oraz nazwę klubu odstępującego. Do wniosku należy dołączyć skan deklaracji gry amatora oraz skan dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (paszport lub dowód osobisty w formacie PDF).

5) W przypadku złożenia w FIFA TMS wystąpienia o wydanie ITC zawodnika amatora przed zakończeniem okresu transferowego, potwierdzenie zawodnika do klubu i jego uprawnienie do gry będzie możliwe po zakończeniu tego okresu.

W związku z powyższym, celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku w systemie Extranet nie później niż ostatniego dnia okresu transferowego do godz. 18.00.

Należy zaznaczyć, że każdy wniosek transferowy jest rozpatrywany przez FIFA indywidualnie w możliwie najkrótszym terminie. Z uwagi na ich dużą liczbę oraz czas wymagany do ich rozpatrzenia przez FIFA prosimy o cierpliwość w trakcie oczekiwania na wydanie ITC, z uwzględnieniem, że przedłużający się czas zakończenia procedury może wynikać z przyczyn niezależnych od PZPN.

Osoby do kontaktu: