PODSUMOWANIE KONFERENCJI „CERTYFIKACJA SZKÓŁEK – 2022”

22 stycznia w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbyło się zainicjowane przez Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej spotkanie dotyczące Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klubów z województwa lubelskiego (w tym kilku prezesów) oraz reprezentanci Świętokrzyskiego ZPN. Łącznie na sali pojawiło się 75 osób z 36 podmiotów. Wykłady były niezmiernie ciekawe, a godzina przeznaczona na konsultacje klubów była bardzo intensywna – do bezpośredniej rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za działania operacyjne, finansowe, szkoleniowe z Departamentu Grassroots PZPN ustawiała się kolejka chętnych – przedstawicieli klubów, które już uzyskały certyfikat, jak i te które zapewne będą się w przyszłości o certyfikat ubiegały. Na pytania uczestników odpowiadali: Katarzyna Kuna, Dariusz Siekliński, Bolesław Rajkiewicz i Marek Posłajko.

Obecni na konferencji byli także przedstawiciele z każdego biura Oddziału LZPN (Biała Podlaska, Chełm, Zamość) oraz członkowie Zarządu LZPN – Wiceprezes ds. rozgrywek Stanisław Pryciuk oraz członek Zarządu i członek Komisji Certyfikacji Szkółek PZPN Jerzy Bojko.

Program pomocy klubom zrodził się na Zarządzie LZPN. Dalej inicjatorem delegowania specjalistów z Departamentu Grassroots  do Woj. ZPN na forum Zarządu PZPN był Prezes Zbigniew Bartnik.

Obsługa techniczna konferencji:
Leszek Wójcik
Hubert Gotowała

GALERIA ZDJĘĆ: