UCHWAŁY KOMISJI DO SPRAW NAGŁYCH PZPN Z DNIA 27.02.2022 r.

KLUBY LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

Szanowni Państwo,

27 lutego 2022 r. Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w uchwałach:

 1. nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
 2. nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych.

Ad. 1

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN, postanowienia par 35 nie mają zastosowania w odniesieniu do  zawodników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Oznacza to m.in.

 1. Możliwość potwierdzania do klubów i uprawniania do gry zawodników o statusie amatora, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
 2. Brak obowiązku przedstawiania przez kluby, w trakcie procedury uprawniania zawodnika do gry, dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP; niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej;
 3. Brak obowiązku informowania przez kluby o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

 

Ad. 2

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów, niezależnie od klasy rozgrywkowej i kategorii wiekowej.

 

Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające w wyłącznej gestii FIFA, nie uległy zmianie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 1. Certyfikat nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia;
 2. W przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional),
 3. W przypadku zawodnika profesjonalnego, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu FIFA TMS.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

 1. W przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu za pośrednictwem systemu Extranet.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub;

 1. W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację kraju pochodzenia.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia;

 1. W przypadku zawodnika nieletniego wymagane jest przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA RSTP (FIFA Regulations on Status and Transfer of Players).

 

Niezależnie od powyższego informujemy, że aktualnie trwają konsultacje pomiędzy PZPN a FIFA dot. umożliwienia stosowania specjalnych procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy. O ich efektach i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy w odrębnej korespondencji.

 Zgodnie z przyjętymi zasadami, niezależnie od klasy rozgrywkowej, obywatele Ukrainy mogą być rejestrowani w klubach jako zawodnicy o statusie amatora. Dodatkowo, nie będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru UE mogących występować równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych meczów.

Treść uchwał KdsN PZPN oraz teksty jednolite zmienionych uchwał zamieszczamy/przesyłamy         w załączeniu.

Uchwała nr 5.2022 KdsN z 27.02.2022 w sprawie miany uchwały nr VIII.124 z 14.07.2015

Uchwała nr 6.2022 KdsN z 27.02.2022 w sprawie miany uchwały nr XI.200 z 7.12.2018

Uchwała nr XI.200 z 7.12.2018 r. tj. 27.02.2022

Uchwała nr VIII.124 z 14.07.2015 r. tj. 27.02.2022