Baza danych klubów organizujących bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy

PZPN informuje 

Wiele klubów ogłasza się, że organizują bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy, szczególnie dla dzieci
i młodzieży, które zmuszane są do pobytu na terytorium Polski z uwagi na ucieczkę przed działaniami wojennymi w ich ojczyźnie wywołanymi przez Rosję. 
Przygotowano ankietę dla klubów podejmujących takie działania. Dzięki niej  powstanie kompletna baza danych wszystkich klubów w Polsce, oferujących bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy.

Oprócz danych kontaktowych klubu, w bazie będzie również dokładna informacja o tym, jakie roczniki klub jest w stanie przyjąć na treningi. Pozwoli to pomóc każdej osobie z Ukrainy, która zgłosi się do WZPN, PZPN lub Ministerstwa Sportu i Turystyki i skierować do najbliższego klubu.

 Ankieta dostępna jest pod adresem:  https://treningi.pzpn.pl/

 UWAGA! Ankieta jest oficjalną informacją kierowaną do klubów zrzeszonych w PZPN. Dostęp do niej, po zalogowaniu, mają tylko użytkownicy klubowi systemu Extranet PZPN.

 Na podstawie danych uzyskanych w ankiecie, PZPN codziennie będzie publikował na swojej stronie internetowej zaktualizowaną bazę klubów deklarujących przyjęcie na treningi osób z Ukrainy.