ROZPOCZYNAMY NABÓR SZKÓŁEK NA ZIELONY CERTYFIKAT!

1 kwietnia rozpoczęła się rejestracja do Certyfikacji Grassroots, w ramach której kluby będą ubiegać się o Zielony Certyfikat. Zgodnie z zapowiedziami, PZPN rozszerza Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich o nowy poziom, który jest skierowany w szczególności do małych, lokalnych klubów.

Po blisko trzech latach prowadzenia programu Polski Związek Piłki Nożnej dostrzegł potrzebę dotarcia z nim do szerszej grupy odbiorców. Do tej pory podmioty ubiegające się o certyfikat musiały przejść przez bardzo wymagającą ścieżkę formalną. O ile dla większych akademii i klubów była to misja wykonalna, to już mniejsze, lokalne ośrodki często nie były w stanie sprostać narzuconym kryteriom. Stąd zaproponowany podział na Certyfikację Elite (na dotychczasowych poziomach: złotym, srebrnym oraz brązowym) i nowopowstałą Certyfikację Grassroots (na poziomie zielonym).

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przypomnijmy, kto może się ubiegać o Zielony Certyfikat. Każdy podmiot zainteresowany zgłoszeniem się do programu musi spełnić następujące podstawowe warunki:

  • być klubem sportowym,
  • być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  • uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub WZPN,
  • prowadzić szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia przez minimum jeden pełny sezon piłkarski.

 

REJESTRACJA

Wstępna rejestracja do Certyfikacji Grassroots jest już otwarta. Aby dokonać zapisu swojej szkółki wypełnij formularz dostępny na stronie: Certyfikacja – poziom Zielony – wstępna rejestracja. O kolejnych krokach tj. o Formularzu Rejestracyjnym i Formularzu Zgłoszeniowym będziemy informować w osobnych komunikatach w ciągu kilku dni.

 

KRYTERIA

Na poziomie Zielonym szkółki muszą spełnić kilka kryteriów, są one jednak znacząco mniejsze niż te obowiązujące w Certyfikacji na poziomie Brązowym, Srebrnym i Złotym. Kryteria są wyszczególnione w załączonej prezentacji, która zawiera również informację o przebiegu procedury aplikowania i nadawania Zielonych Certyfikatów.

 

DOFINANSOWANIE

Szkółki, które pomyślnie przejdą procedurę aplikowania, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie do 10 000 zł rocznie. Podstawowe informacje o zasadach obowiązujących przy dofinansowaniu również znajdują się w załączonej prezentacji.

 

OSOBY KONTAKTOWE W WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKACH PIŁKI NOŻNEJ

We wszelkich sprawach organizacyjnych osobami do kontaktu w ramach Certyfikacji Grassroots będą wyznaczeni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w porozumieniu z PZPN Koordynatorzy Wojewódzcy, których lista wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna poniżej.

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej Koordynator Wojewódzki Certyfikacji Adres e-mail
Dolnośląski ZPN Chrystian Serkies chrystian.serkies@pzpn.pl
Kujawsko-Pomorski ZPN Dariusz Durda dariusz.durda@pzpn.pl
Lubelski ZPN Agnieszka Olech agnieszka.olech@pzpn.pl  
Lubuski ZPN Kamil Żeberski kamil.zeberski@pzpn.pl
Łódzki ZPN Arkadiusz Noga arkadiusz.noga@pzpn.pl
Małopolski ZPN Mateusz Śliwiński mateusz.sliwinski@pzpn.pl
Mazowiecki ZPN Paweł Wysocki pawel.wysocki@pzpn.pl
Opolski ZPN Paweł Bzdęga pawel.bzdega@pzpn.pl
Podkarpacki ZPN Marcin Król marcin.krol@pzpn.pl
Podlaski ZPN Tomasz Bernatowicz tomasz.bernatowicz@pzpn.pl
Pomorski ZPN Łukasz Godlewski lukasz.godlewski@pzpn.pl
Śląski ZPN Michał Dudek michal.dudek@pzpn.pl
Świętokrzyski ZPN Szymon Szymaszek szymon.szymaszek@pzpn.pl
Warmińsko-Mazurski ZPN Kamil Kozłowski kamil.kozlowski@pzpn.pl
Wielkopolski ZPN Jagoda Weiss jagoda.weiss@pzpn.pl
Zachodniopomorski ZPN Magdalena Szwed-Kaszycka magdalena.szwed-kaszycka@pzpn.pl

Certyfikacja Grassroots – kryteria i objaśnienia – POBIERZ