UCHWAŁA KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN. GRA ZAWODNIKA-ZAWODNICZKI W SENIORACH-SENIORKACH W WIEKU 14-15 LAT

31 marca 2022 r. Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Zgodnie z przyjętymi zmianami w par 3 ust. 2 uchwały, dopuszczona została możliwość udziału w rozgrywkach seniorów/seniorek zawodników/zawodniczek pomiędzy 14. a 15. rokiem życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

• rozegraniu przez zawodnika przynajmniej jednego meczu reprezentacji Polski dowolnej kategorii wiekowej;

• uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów;

• uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

• uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów.

 

Zmiana weszła w życie z dniem podjęcia, zatem udział zawodników/zawodniczek o których mowa powyżej w rozgrywkach seniorów/seniorek jest możliwy już w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2021/2022.

Uchwała IX/140 z 3 i 7 lipca 2018 r. Zarządu PZPN po zmianach KdSN PZPN z dnia 31.03.2022 r. – dotyczy uprawnienia do gry w seniorach/seniorkach  zawodnika/zawodniczki po ukończeniu 14 roku życia (nieukończone 15 lat).