DOKUMENTY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH – SEZON 2022/2023

Komisja ds. Licencji Klubowych LZPN informuje, że z dniem 30.04.2022 r. rozpoczyna się proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych na nowy sezon rozgrywkowy 2022/2023.

W związku z tym Lubelski Związek Piłki Nożnej przedstawia dokumenty licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023 oraz komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem.

UWAGA!

Komisja ds. Licencji Klubowych przyjmuje wyłącznie komplet wymaganych dokumentów składający się z 10 załączników (lista poniżej)

KOMUNIKAT NR 1/2022 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

LISTA/WYKAZ KLUBÓW ZOBOWIĄZANYCH WYSTĄPIĆ O LICENCJĘ KLUBOWĄ

PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2020/2021 I NASTĘPNE

Dokumenty wymagane w procesie licencyjnym na sezon 2022/2023

FORMULARZE:

1.Wniosek o przyznanie licencji – Lublin (format doc)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Lublin (format pdf)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Biała Podlaska (format doc)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Biała Podlaska (format pdf)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Chełm (format doc)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Chełm (format pdf)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Zamość (format doc)

1.Wniosek o przyznanie licencji – Oddział Zamość (format pdf)

2.Ustanowienie pełnomocnika ds. licencji (format doc)

2.Ustanowienie pełnomocnika ds. licencji (format pdf)

OŚWIADCZENIA:

3.Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych (format doc)

3.Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych (format pdf)

4.Oświadczenie dotyczące kryterium sportowego (format doc)

4.Oświadczenie dotyczące kryterium sportowego (format pdf)

5.Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego (format doc)

5.Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego (format pdf)

6.Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego (format doc)

6.Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego (format pdf)

7.Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego (format doc)

7.Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego (format pdf)

8.Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO (format doc)

8.Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO (format pdf)

INNE DOKUMENTY:

9.Wzór umowy z klubem młodzieżowym (format doc)

9.Wzór umowy z klubem młodzieżowym (format pdf)

10. Kopia/skan aktualnego protokołu weryfikacji boiska