PROCES WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN

Jako pierwsi wnioski o nadanie nowych uprawnień złożyć muszą administratorzy klubowi. Należy to zrobić poprzez portal PZPN24 (pełną instrukcję znaleźć można w tym linku). Każda aplikacja zostanie zweryfikowana, a następnie w ciągu 14 dni musi zostać zatwierdzona również przez samego wnioskującego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje automatyczne przedawnienie i konieczność powtórzenia całej procedury od początku.

Informujemy, iż w każdym klubie może być maksymalnie dwóch administratorów klubowych (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia tego limitu).

UWAGA! W przypadku pojawienia się komunikatu informującego, że limit administratorów został przekroczony, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 697 370 045.

Dla pozostałych użytkowników przewidziany został poziom uprawnień pracownika klubu. Takie wnioski w nowym systemie będą rozpatrywane przez administratorów klubowych. Tym samym kolejni użytkownicy klubowi będą mogli otrzymać dostęp do Extranetu bez konieczności korespondencji z LZPN.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

1. Załączniki zawierające instrukcje dotyczące przeprowadzania procedury wnioskowania.

NOWY PROCES WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN – ADMINISTRATOR KLUBU

NOWY PROCES WNIOSKOWANIA O NADANIE UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH PZPN – PRACOWNIK KLUBU

ADMINISTRATOR KLUBU – ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O NADANIE ROLI PRACOWNIKA KLUBU

2. Załączniki ze wskazówkami w jaki sposób należy wypełnić upoważnienia do korzystania z systemu Extranet:

a) dla klubów reprezentowanych jednoosobowo – samodzielna reprezentacja (zgodnie z KRS lub właściwą ewidencją klub może reprezentować jedna osoba spośród członków zarządu):

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA ADMINISTRATORA KLUBU SPORTOWEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO

b) dla klubów reprezentowanych dwuosobowo – reprezentacja łączna (zgodnie z KRS lub właściwą ewidencją klub powinny reprezentować dwie osoby spośród członków zarządu):

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA ADMINISTRATORA KLUBU SPORTOWEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU EXTRANET DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO

3. Podręcznik użytkownika Kluby24, dotyczący korzystania ze wszystkich funkcjonalności konta klubowego:

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLUBY24