UWAGA KLUBY! – ZMIANA LICZBY ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. przyjął Uchwałę nr II/36 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Powyższa uchwała mówi, iż zwiększona do 9 została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, w których do tej pory ta liczba wynosiła 7 zawodników.

Co ważne omawiane zmiany weszły w życie z dniem podjęcia, zatem nowe zasady będą obowiązywać już od rundy wiosennej bieżącego sezonu rozgrywkowego.

Uchwała nr II.36 z 21.02.2023 r. – POBIERZ