BILETY NA TOWARZYSKI MECZ REPREZENTACJI POLSKA – NIEMCY. PGE NARODOWY 16 CZERWCA 2023 r.

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje o możliwości zakupu biletów na mecz towarzyski: Polska – Niemcy.
Mecz odbędzie się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, dnia 16 czerwca 2023 roku (piątek), godz. 20:45.
 
Zainteresowani mogą składać zamówienia na bilety wg podanej poniżej informacji.
 
W związku z ograniczoną liczbą biletów informujemy, że do składania
zamówień uprawnieni będą jedynie Członkowie Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej. Klub zrzeszony w Lubelskim Związku Piłki Nożnej może aplikować
na maksymalnie 4 bilety, zaś osoba fizyczna (działacz, trener, sędzia,
członek komisji) maksymalnie na 2 bilety.
 
Lublin (kluby, środowisko, osoby związane z piłką nożną z terenu 10
powiatów lubelskich): 60 biletów
 
Oddział LZPN w Białej Podlaskiej (kluby, środowisko, osoby związane z
piłką nożną z terenu 5 powiatów bialskopodlaskich): 47 biletów
 
Oddział LZPN w Chełmie (kluby, środowisko, osoby związane z piłką nożną
z terenu 4 powiatów chełmskich): 40 biletów
 
Oddział LZPN w Zamościu (kluby, środowisko, osoby związane z piłką nożną
z terenu 5 powiatów zamojskich): 53 bilety
 
Bilety wg decyzji PZPN dostępne będą w następujących cenach:
 
Kategoria I – 280 PLN
 
Kategoria II – 210 PLN
 
Kategoria III – 140 PLN
 
Zgłoszenia w załączonej tabelce w wersji CSV (podajemy PESEL, imię i
nazwisko i cenę biletu) przesyłamy na email: bilety@lzpn.pl
ZGŁOSZENIE w tabelce w koniecznym format/wersja CSV   powinno zawierać
dodatkowo: kontakt tel. i adres skrzynki do jednej upoważnionej osoby.
Przy zamówieniu w tabelce można wpisać osoby ponad ustalony limit – jako
rezerwowe (oznaczając R), które otrzymają bilet, przy mniejszym
zainteresowaniu środowiska z ustalonej puli 200 biletów dla każdego Woj. ZPN.
 
Termin przesłania zgłoszeń: do 05.05.2023 r. (piątek), godz. 14:00.
Bilety będą do odebrania w biurze LZPN w Lublinie i Oddziałach LZPN –
Biała Podlaska, Chełm, Zamość lub przesłane zostaną do zainteresowanych
na skrzynkę mailową.
 
Sprzedaż InPost Fresh, dostępna dla użytkowników aplikacji InPost Fresh,
rozpocznie się 16.05.03.2023 roku o godzinie 10:00.
Otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich kibiców rozpocznie się 18.05.2023 roku.
 

Tabelka na bilety

 
Płatność za bilety dokonywana będzie na konto LZPN podane na stronie, po
zwrotnej informacji do zainteresowanego o przyjęciu zamówienia. Po
dokonaniu płatności nie ma możliwości zwrotu biletu.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących biletów korespondencje
proszę kierować na adres bilety@lzpn.pl lub tel. 607-357-517.
 
                                                                        
            Lubelski Związek Piłki Nożnej