POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

W związku z uchwaleniem przez Zarząd PZPN dokumentu „Polityka Bezpieczeństwa Dzieci Polskiego Związku Piłki Nożnej”, który ma stanowić ramy zapewniające, że dzieci będą chronione podczas uprawiania piłki nożnej udostępniamy kontakty alarmowe na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich osób poniżej 18 roku życia.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania
800 70 22 22 Całodobowy telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Zwjr.pl „Życie warte jest rozmowy” platforma dla osób w kryzysie
Zobaczjestem.pl Pomoc dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi