Wydziały

KOMISJA GIER

 Przewodniczący – Stanisław Lesiuk

sekretarz – Miłosz Storto

członek – Wiesław Rzymowski

KOMISJA DYSCYPLINY

Przewodniczący – Mikołaj Jaroszuk

 sekretarz – Michał Tusz

członek – Artur Gruszka

członek – Ireneusz Barszcz

członek – Sławomir Kociubiński

  KOMISJA TRENERÓW

Przewodniczący – Tomasz Buraczewski

Wiceprzewodniczący – Miłosz Storto
Sekretarz – Michał Tusz
Członkowie: Maciej Syga, Kamil Korniluk
 
KOMISJA SĘDZIÓW
Przewodniczący – Mariusz Śledź
Wiceprzewodniczący – Konrad Gąsiorowski
Sekretarz – Grzegorz Jakuszko
Referent obsady – Artur Krasowski
Referent obsady – Paweł Sitkowski
Referent ds gospodarczych – Marek Maleńczuk

  PEŁNOMOCNIK DO SPRAW KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zdzisław Tyszkiewicz