Zarząd

 

    

Prezes Witold Wójtowicz

 
 
Wiceprezes
Piotr Dawidziuk
Sekretarz
Roman Laszuk
Członek Zarządu
Mariusz Śledź
Członek Zarządu
Tomasz Buraczewski

Członek Zarządu Andrzej Zieniuk
Członek Zarządu
Jan Baniak
Członek Zarządu
Władysław Makarewicz
Członek Zarządu
ks. Andrzej Biernat
       
Członek Zarządu
Wiesław Rzymowski
Członek Zarządu
Aleksander Szczurowski
   
       
       

Komisja Rewizyjna:

  1. Eugeniusz Walczewski – Przewodniczący
  2. Ewaryst Gasiewicz – Sekretarz
  3. Jan Kurowski – Członek