WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021 W LUBELSKIM ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 – aktualizacja 05.08.2020 r.