40 LECIE BOZPN

40 lat minęło dla BOZPN

s3_82d9e2fd76a55984e7fc6183a33834d1

Blisko dwieście osób świętowało jubileusz 40-lecia Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie w sali widowiskowej budynku przy ul. Brzeskiej 41 zorganizowano 29 grudnia, a więc w dzień, w którym odbyło się spotkanie założycielskie w nieistniejącym dziś pawilonie obok stadionu i również nieistniejącego lodowiska przy ul. Świerczewskiego (dziś Piłsudskiego).

Obchody zaszczycił swoją obecnością m.in. prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu PZPN Zbigniew Bartnik, wicekonsul Białorusi Sergei Botwicz, prezes piłkarskiej federacji w Brześciu i delegat UEFA Jewgienij Trociuk oraz prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. Pojawili się też jego poprzednicy: Maciej Kosik (były piłkarz AZS-AWF) i w imieniu marszałka woj. lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Andrzej Czapski. Listy gratulacyjne przesłali: prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Ciekawą prezentację wizualną największych sportowych osiągnięć związku, zrzeszonych w nim klubów, zawodników, trenerów oraz sędziów poprzedziło wystąpienie prezesa BOZPN Witolda Wójtowicza. – Zaczynaliśmy bardzo skromnie a dziś związek skupia 57 klubów, 4358 czynnych zawodników, z czego blisko 3 tysiące to młodzież, a także 116 sędziów i obserwatorów. To znaczący kapitał – powiedział. Wcześniej odczytał listę nieżyjących osób związanych z bialskopodlaskim związkiem a zebrani uczcili ich pamięć chwilą ciszy.

O początkach działalności mówił Józef Bergier, jeden z założycieli BOZPN, obecnie rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zaproponował on obecnemu zarządowi związku oraz zebranym zorganizowanie w uczelnianej hali przy ul. Sidorskiej jubileuszowej wystawy, dokumentującej dotychczasowe osiągnięcia bialskopodlaskiego piłkarstwa. Zaprezentował też zebranym jeden z ewentualnych eksponatów, czyli posiadany przez niego pierwszy proporczyk związku.

Zasłużone dla regionalnego futbolu osoby uhonorowano licznymi odznaczeniami PZPN oraz LZPN. Specjalne statuetki otrzymali dotychczasowi prezesi BOZPN, a Witold Wójtowicz wraz z wiceprezesem Władysławem Makarewiczem wręczyli ponad stu pięćdziesięciu osobom Medale 40-lecia BOZPN. Wśród nich byli m.in. zawodnicy słynnej w latach 70. XX wieku drużyny AZS-AWF – Włodzimierz Andrzejewski, Maciej Kosik, Tadeusz Łapa, Cezary Stańczuk i Henryk Grodecki; trenerzy, których drużyny zajęły wysokie lokaty w rozgrywkach, czyli: Adam Ryłko, Tadeusz Grula, Miłosz Storto i pierwszy szkoleniowiec Ariela Borysiuka Dariusz Banaszuk; sędziowie Mariusz Śledź i Konrad Gąsiorowski oraz ci, co tworzyli BOZPN – Stanisław Arasymowicz, Stanisław Krzyżanowski i Józef Bergier.

Część zaproszonych gości odwzajemniło się specjalnie przygotowanymi upominkami a później przez wiele godzin wspominano minione lata oraz snuto plany na najbliższą przyszłość. Sporo mówiono m.in. o nowym stadionie w Białej Podlaskiej, którego zaprezentowana przed świętami wizualizacja zauroczyła wszystkich tych, którzy ją poznali.

Roman Laszuk

Wyróżnieni przez PZPN i LZPN

Złoty Medal PZPN za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej: Bolesław Kuzioła.

Srebrny Medal PZPN za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej: Henryk Grodecki i Stanisław Lesiuk.

Brązowy Medal PZPN za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej: Przemysław Tryboń, Wiesław Grula i Zbigniew Dębski.

Złota Odznaka Honorowa PZPN: Witold Wójtowicz, Zdzisław Janus, Zdzisław Tyszkiewicz, Sławomir Kociubiński, Jan Lecyk i Mirosław Sobczak.

Srebrna Odznaka Honorowa PZPN: Marek Wasiluk, Andrzej Korbal i Mirosław Walo.

Brązowa Odznaka Honorowa PZPN: Robert Różański, Grzegorz Osial, Konrad Gąsiorowski, Mateusz Połynka, Tomasz Tryboń, Ryszard Kaszubski i Krzysztof Krucewicz.

Złota Odznaka Honorowa LZPN: ks. Andrzej Biernat, Damian Panek i Andrzej Pulik.

Srebrna Odznaka Honorowa LZPN: Leszek Kur, Marcin Kasprowicz, Zbigniew Głuchowski, Paweł Komorek, Janusz Słomkowski, Stanisław Kędraś, Hubert Chlipalski, Robert Cąkała, Roman Lipiński, Bolesław Szulej, Piotr Goławski, Gabriel Sawicki, Dariusz Magier i Jerzy Tusz.

Wyróżnienia prezesa LZPN: Agnieszka Przekora, Paweł Rybicki, Paweł Strzyżewski, Tomasz Pruchniewicz, Zbigniew Barszcz, Krzysztof Grochowski, Wiesław Wawrzaszek i Andrzej Cap.

Medale 40 – Lecia BOZPN:  Waldemar Grudzień, Tadeusz Łapa, Jewgieni Trociuk, Krzysztof Karaś, Bożena Perka, Ryszard Nilipiuk, Anatol Obuch, Jerzy Bojko, Stanisław Pryciuk, Zbigniew Bartnik, Stanisław Bałaczuk, Sergei Botowicz (zaproszeni goście),

Zbigniew Ładny, Wiesław Mazurek, Zbigniew Kot, Dariusz Stefaniuk, Jacek Szewczuk, Kamil Kożuchowski, Piotr Dragan, Krzysztof Kazana, Bogdan Szczepanik (samorządowcy),

Józef Bergier, Sławomir Kostjan, Arkadiusz Kasznia, Bolesław Kuzioła, Zdzisław Janus, Ryszard Darczuk, Sławomir Kociubiński, Stanisław Arasymowicz, Ewryst Gasiewicz, Stanisław Polaczuk, Roman Laszuk, Zdzisław Tyszkiewicz(działacze),

Zygmunt Romaniuk, Aleksander Szczurowski, Edward Wachnik, Andrzej Kołpak, Jerzy Tusz, Ks. Andrzej Biernat, Tadeusz Żochowski, Eugeniusz Walczewski (działacze),

Ryszard Karaś, Grzegorz Sokołowski, Tomasz Buraczewski, Grzegorz Golian, Henryk Sujka, Stanisław Siegieniewicz, Jan Kurowski, Kazimierz Sobieszek, Jerzy Łyk, Jan Sokół, Krzysztof Andrzejuk, Andrzej Czapski, Zdzisław Serhej (działacze),

Krzysztof Wróbel, Przemysław Tryboń, Maciej Kosik, Adam Ryłko, Henryk Grodecki, Andrzej Suchodolski, Dariusz Banaszuk, Wiesław Grula, Zbigniew Lamek (trenerzy),

Dariusz Petruczenko, Konrad Gąsiorowski, Dariusz Półtorak, Stanisław Krzyżanowski, Stanisław Torenc, Andrzej Chmielewski, Mikołaj Jaroszuk, Jerzy Petruczenko, Ireneusz Śledź, Adam Brodowski, Mariusz Śledż, Lech Łukaszuk, Marek Maleńczuk, Roman Skwarek, Janusz Skólimowski, Franciszek Kuźniak, Artur Gruszka (sędziowie),

Zbigniew Smoliński, Waldemar Pawlina, Jan Lecyk, Zbigniew Dębski, Włodzimierz Andrzejewski, Zbigniew Głuchowski, Andrzej Zarzycki, Tadeusz Grula, Cezary Stańczuk, Zbigniew Luty, Ryszard Rybicki, Robert Różański (piłkarze),

Marek Burzec, Andrzej Daszczyk, Krzysztof Grochowski, Piotr Dawidziuk, Leszk Petruczenko, Zbigniew Barszcz, Marian Palica, Wiesław Rzymowski, Andrzej Lubański, Adam Kulik, Jan Baniak, Zdzisław Tkaczuk, Ewa Buczyńska, Piotr Powałka, Andrzej Cap, Paweł Komorek, Zbigniew Madoń (Prezesi Klubów),

Tomasz Tryboń, Andrzej Pulik, Paweł Strzyżewski, Ryszard Kaszubski, Zofia Łasocha, Łukasz Łosicki, Paweł Rybicki, Przemysław Wereszczyński, Marcin Kasprowicz  (Prezesi Klubów),

Andrzej Dadasiewicz, Agnieszka Przekora, Andrzej Bujalski, Eugeniusz Walczewski, Roman Lipiński, Grzegorz Gregoruk, Andrzej Samson, Grzegorz Osial, Mirosław Walo, Andrzej Sadło, Janusz Trochimiuk  (Prezesi Klubów).

Zdjęcia: Mateusz Połynka Wspólnota Bialska

Zdjęcia: Adam Trochimiuk

Zapraszamy na rok po roku BOZPN – opracował Kierownik Biura Stanisław Lesiuk