HISTORIA SĘDZIOWIE

1977-1979

Stanisław Krzyżanowski – przewodniczący

Jerzy Petruczenko – z-ca przewodniczącego

Jan Wysopal – sekretarz

Władyslaw Makarewicz – ref. szkolenia i dyscypliny

Roman Makarski – ref. obsady

Antoni Kisiel – ref. kwalifikacji

Józef Dudek – ref. kwalifikacji

Henryk Zając – ref. kwalifikacji

Antoni Sosnowski – ref. d/s gospodarczych

Józef Wojdat – ref. d/s ewidencji

Andrzej Jaworski – ref. d/s finansowych

1979-1981

Stanisław Krzyżanowski – przewodniczący

Antoni Kisiel – z-ca przewodniczącego

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz

Władysław Makarewicz – ref. ewidencji

Roman Makarski – ref. obsady

Antoni Sosnowski – ref. gospodarczy

Henryk Zając – członek Zarządu

1981-1985

Stanisław Krzyżanowski – przewodniczący

Jerzy Petruczenko -ref. szkolenia

Jan Wysopal – ref. obsady

Mikołaj Jaroszuk – ref. dyscypliny

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz

Antoni Sosnowski – ref. gospodarczy

Wadysław Makarewicz – ref. finansowy

Józef Dudek – członek Zarządu

Józef Antonowicz – członek Zarządu

Henryk Zając – członek Zarządu

Eugeniusz Kowalczyk – członek Zarządu

1985-1988

Władysław Makarewicz – przewodniczący

Stanisław Krzyżanowski – wiceprzewodniczący; ref. d/s szkolenia

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz; ref. obsady

Jan Wysopal – ref. dyscypliny; ref. obsady

Antoni Sosnowski – ref. finansowy i KFP

Józef Antonowicz – ref. kwalifikacji

Lech Łukaszuk – ref. gospodarczy

1988-1991

Stanisław Torenc – przewodniczący

Stanisław Krzyżanowski – wiceprzewodniczący

Mikołaj Jaroszuk – sekretarz

Aleksander Charko – ref. d/s szkolenia

Ewaryst Gasiewicz – ref. d/s obsady

Jerzy Petruczenko – ref. d/s kwalifikacji

Antoni Sosnowski – ref. d/s finansowo-gospodarczych

1991-1994

Stanisław Krzyżanowski – przewodniczący

Lech Łukaszuk – z-ca przewodniczącego

Jerzy Petruczenko – ref. d/s szkoleniowych

Ewaryst Gasiewicz – ref. d/s obsady

Antoni Sosnowski – ref. d/s gospodarczych i ewidencji

1994-1999

Jerzy Petruczenko – przewodniczący

Ireneusz Śledź – wiceprzewodniczący; ref. d/s szkolenia

Adam Brodowski – sekretarz; sprawy KFP, KFD; finanse

Andrzej Bujalski – ref. d/s ewidencji i dyscypliny

Aleksander Szczurowski – ref. d/s gospodarczych

W celu lepszej i skuteczniejszej działalności Zarządu OKS, w dn. 17 sierpnia 1996 roku, w głosowaniu tajnym, zwiększono ilość członków Zarządu o dwie osoby – Antoniego Sosnowskiego i Ewarysta Gasiewicza. 9 września został dokonany nowy podział funkcji na poszczególnych członków Zarządu:

Jerzy Petruczenko – przewodniczący

Ewaryst Gasiewicz – wiceprzewodniczący, sekretarz, ref. d/s obsady

Ireneusz Śledź – ref. d/s szkolenia

Andrzej Bujalski – ref. d/s ewidencji i dyscypliny

Antoni Sosnowski – ref. d/s gospodarczych

Aleksander Szczurowski – ref. d/s KFP i KFD

Adam Brodowski – członek Zarządu

Po decyzji Walnego Zebrania PZPN (1 lipca 1997 roku) o przekształceniu OKS w wydział sędziowski, jego skład był następujący:

Jerzy Petruczenko – przewodniczący

Ireneusz Śledź – wiceprzewodniczący, ref. d/s szkolenia

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz (od 1 stycznia 1998 r. również ref. d/s obsady)

Andrzej Chmielewski – ref. d/s obsady (od 1 stycznia 1998 r. ref. d/s ewidencji)

Antoni Sosnowski – ref. d/s gospodarczych

Aleksander Szczurowski – ref. d/s finansowych

 1999 -2003

Jerzy Petruczenko – przewodniczący (do 25 lutego 2001 roku)

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący (od 25 lutego 2001 roku)

Ireneusz Śledź – wiceprzewodniczący d/s szkoleniowych

Lech Łukaszuk – sekretarz

Ewaryst Gasiewicz – ref. d/s obsady

Marek Maleńczuk – ref. d/s ewidencji zawodów i spraw gospodarczych

 2003 -2008

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący

Ireneusz Śledź – wiceprzewodniczący d/s szkoleniowych

Lech Łukaszuk – sekretarz

Ewaryst Gasiewicz – ref. d/s obsady

Marek Maleńczuk – ref. d/s ewidencji zawodów i spraw gospodarczych