ZARZĄDY BOZPN

29.12.1976 – 15.03.1980

Stanisław Mozgawa – prezes

Adam Olesiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Eugeniusz Wiński – wiceprezes d/s wychowawczych

Stanisław Krzyżanowski – wiceprezes d/s sędziowskich

Jan Złomańczuk – wiceprezes d/s szkoleniowych

Ryszard Kwieciński – sekretarz (do 18.12.1977)

Władysław Wójcicki – kierownik wydziału gier i dyscypliny

Członkowie: Józef Bergier, Zenon Biernacki, Stanisław Demeszko, Tadeusz Iwanicki, Antoni Kisiel, Tadeusz Konarski, Tadeusz Maziejuk, Stanisław Mirecki, Jan Oleksiuk, Jan Puczko, Longin Rogacin, Franciszek Woźniak i Barbara Wyszkowska.

Od 19 grudnia 1977 roku sekretarzem Zarządu został Wiesław Ciesielski.

16.03.1980 – 28.03.1981

Stanisław Mozgawa – prezes

Adam Olesiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Eugeniusz Wiński – wiceprezes d/s wychowawczych

Stanisław Krzyżanowski – wiceprezes d/s sędziowskich

Józef Bergier – wiceprezes d/s szkolenia

Wiesław Ciesielski – sekretarz

Jan Puczko – kierownik wydziału gier i dyscypliny

Członkowie: Julian Cetnarowicz, Ryszard Darczuk, Zbigniew Dębski, Stanisław Gasiewicz, Tadeusz Iwanicki, Ryszard Korneluk, Bolesław Kuzioła, Tadeusz Maziejuk, Piotr Osiak, Teresa Raczkowska-Beksińska, Longin Rogacin i Władysław Wójcicki.

Komisja Rewizyjna

Stanisław Arasymowicz – przewodniczący

Piotr Demczuk – członek

Jan Biegajło – członek

29.03.1981 – 12.01.1985

Józef Bergier – prezes

Zbigniew Bartnik – wiceprezes d/s szkolenia

Stanisław Krzyżanowski – wiceprezes d/s sędziowskich

Członkowie: Krzysztof Dawidziuk, Tadeusz Maziejuk, Kazimierz Ośko, Faustyn Petruczenko, Stanisław Polaczuk, Andrzej Sobol i Ryszard Tymosiewicz.

W trakcie kadencji w Zarządzie nastąpiły zmiany. Przestali pracować: Stanisław Polaczuk i Ryszard Tymosiewicz. Do składu dołączyli: Ryszard Lech – wiceprezes d/s organizacyjnych,

Tadeusz Weremko – kierownik wydziału gier i dyscypliny, Janusz Gałecki.

Komisja Rewizyjna

Jan Lecyk – przewodniczący

Stanisław Dudko – członek

Marian Przekora – członek

13.01.1985 – 29.11.1986

Zbigniew Bartnik – prezes (do 31.08.1986)

Ryszard Lech – wiceprezes d/s organizacyjnych

Józef Bergier – wiceprezes d /s szkolenia

Władysław Makarewicz – wiceprezes d/s sędziowskich

Janusz Gałecki – sekretarz (od 1.09.1986 – prezes)

Tadeusz Weremko – przewodniczący wydziału gier i dyscypliny

Członkowie: Stanisław Darczuk, Tadeusz Łukasiewicz, Tadeusz Maziejuk, Faustyn Petruczenko i Władysław Wójcicki.

Komisja Rewizyjna

Jan Lecyk – przewodniczący

Józef Antonowicz – członek

Krzysztof Wróbel – członek

30.11.1986 – 1.12.1990

Władysław Wójcicki – prezes

Janusz Gałecki – wiceprezes d/s organizacyjnych

Józef Bergier – wiceprezes d/s szkolenia

Władysław Makarewicz – wiceprezes d/s sędziowskich

Józef Dudek – wiceprezes d/s gier i dyscypliny

Bolesław Kuzioła – skarbnik

Członkowie: Antoni Guziuk, Mikołaj Jaroszuk, Ryszard Lech, Alojzy Lichosyt, Tadeusz Maziejuk, Adam Olesiński, Faustyn Petruczenko, Andrzej Rogoźnicki i Marian Wieczorek.

Podczas kadencji z Zarządu odeszli: Władysław Makarewicz, Antoni Guziuk, Adam Olesiński i Andrzej Rogoźnicki. W ich miejsce zostali dokooptowani: Stanisław Torenc – wiceprezes d/s sędziowskich, Eugeniusz Gałecki, Stanisław Polaczuk i Ryszard Rybicki.

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Wróbel – przewodniczący

Jan Lecyk – członek

2.12.1990 – 3.12.1994

Władysław Wójcicki – prezes

Henryk Grodecki – wiceprezes d/s szkolenia i sportu młodzieżowego (do 17.01.1993)

Stanisław Torenc – wiceprezes d/s sędziowskich (do 3.03.1991)

Józef Dudek – wiceprezes d/s gier i wychowania (do 23.08.1994)

Krzysztof Wróbel – sekretarz, od 17.01.1993 przewodniczący wydziału szkolenia

Członkowie: Janusz Gałecki (od 17.01.1993 – sekretarz), Stanisław Arasymowicz (do 12.07.1993), Józef Bergier, Jan Jakubiec, Zdzisław Janus, Alojzy Lichosyt, Zdzisław Pietruk i Mirosław Sobczak.

Do Zarządu w trakcie kadencji dołączyli: Sławomir Kostjan – przewodniczący wydziału gier i wychowania, Stanisław Krzyżanowski – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów, Stanisław Lesiuk i Jan Sobczuk.

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Marian Wieczorek – członek

Mikołaj Jaroszuk – członek

4.12.1994 – 28.02.1999

Roman Laszuk – prezes (do 14.07.1996)

Sławomir Kostjan – wiceprezes d/s organizacyjnych (do 8.12.1996), od 14.07.1996 pełniący obowiązki prezesa, od 8.12.1996 prezes

Jan Jakubiec – wiceprezes d/s szkoleniowych (do 18.10.1995)

Józef Bergier – przewodniczący Rady Trenerów, od 19.10.1995 p.o. wiceprezes d/s szkoleniowych

Jerzy Petruczenko – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

Ewaryst Gasiewicz – przewodniczący d/s gier i wychowania

Stanisław Lesiuk – sekretarz

Członkowie: Adam Adamski (do 26.07.1997), Zbigniew Dębski, Stanisław Kozłowski, Stanisław  Krzyżanowski, Jan Sobczuk, Marian Sworczuk, Andrzej Szewel, Franciszek Szupiluk i Waldemar Pawlina (od 26.07.1997).

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Władysław Makarewicz – członek

Marian Wieczorek – członek

28.02.1999 – 23.02.2003

Józef Bergier – prezes

Sławomir Kostjan – wiceprezes d/s gier i wychowania

Sławomir Kociubiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Henryk Grodecki – wiceprezes d/s szkoleniowych

Jerzy Petruczenko – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (do 25 lutego 2001)

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów (od 25 lutego 2001)

Stanisław Lesiuk – kierownik biura

Członkowie: Krzysztof Dawidziuk, Ewaryst Gasiewicz, Zenon Juszczuk, Roman Laszuk, Zbigniew Luty, Zbigniew Smoliński, Jacek Syryjczyk, Zdzisław Tyszkiewicz i Witold Wójtowicz.

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Zygmunt Romaniuk – członek

Marian Wieczorek – członek

23.02.2003 – 29.06.2008

Arkadiusz Kasznia – prezes

Witold Wójtowicz – wiceprezes d/s gier i dyscypliny

Sławomir Kociubiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Wiesław Grula – wiceprezes d/s szkoleniowych

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

Zbigniew Biaduń – wiceprezes d/s piłki kobiecej

Stanisław Lesiuk – kierownik biura

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz

Członkowie: Sławomir Kostian, Tadeusz Warda, Henryk Grodecki, Roman Laszuk, Władysław Makarewicz, Grażyna Kowalik, Mirosław Sobczak.

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Zygmunt Romaniuk – członek

Krzysztof Dawidziuk – członek

Marian Wieczorek – członek

Michał Zarzycki – członek

29.06.2008 – 29.06.2012

Witold Wójtowicz – prezes

Władysław Makarewicz – wiceprezes d/s gier i dyscypliny

Sławomir Kociubiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Dariusz Banaszuk – wiceprezes d/s szkoleniowych

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

Stanisław Lesiuk – kierownik biura

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz

Członkowie: Zdzisław Janus, Zofia Łasocha, Zbigniew Lamek, Roman Laszuk, Andrzej Biernat, Waldemar Czempiński, Grzegorz Suzonowicz, Zdzisław Tyszkiewicz..

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Krzysztof Dawidziuk – członek

Zygmunt Romaniuk – członek

Henryk Tarasiuk – członek

 29.06.2012- 25.07.2016

Witold Wójtowicz – prezes

Władysław Makarewicz – wiceprezes d/s gier i dyscypliny

Sławomir Kociubiński – wiceprezes d/s organizacyjnych

Dariusz Banaszuk – wiceprezes d/s szkoleniowych

Mikołaj Jaroszuk – przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

Stanisław Lesiuk – kierownik biura

Ewaryst Gasiewicz – sekretarz

Członkowie: Jan Baniak, Zofia Łasocha, Zbigniew Lamek, Roman Laszuk, Andrzej Biernat, Grzegorz Gregoruk, Adam Kulik, Sławomir Kostian.

Komisja Rewizyjna

Bolesław Kuzioła – przewodniczący

Krzysztof Dawidziuk – członek

Zygmunt Romaniuk – członek

Eugeniusz Walczewski – członek

 

2016 – 2021

Witold Wójtowicz – Prezes

Piotr Dawidziuk – Wiceprezes ds organizacyjnych

Władysław Makarewicz – Wiceprezes ds gier i dyscypliny

Mariusz Śledź – Wiceprezes ds sędziowskich

Tomasz Buraczewski – Wiceprezes ds szkolenia

Ewaryst Gasiewicz – Sekretarz

Członkowie: Jan Baniak, Zbigniew Barszcz, ks. Andrzej Biernat, Sławomir Kostjan, Stanisław Lesiuk, Zofia Łasocha, Roman Laszuk, Zbigniew Lamek i Adam Kulik

Komisja Rewizyjna: Bolesław Kuzioła (do 2020 roku), Eugeniusz Walczewski i Zygmunt Romaniuk