POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ I LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ INFORMUJĄ W KWESTII WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA KLUBÓW

SZANOWNI PAŃSTWO
PAN/PANI PREZES KLUBU
– przekazujemy informację z Polskiego Związku Piłki Nożnej do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

UCHWAŁĘ KOMISJI DO SPRAW NAGŁYCH PZPN Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU

PISMO PZPN SKIEROWANE DO MINISTERSTWA ZDROWIA

ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA ZDROWIA DO PZPN

PEŁNY TEKST ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW RP Z DNIA 21.12.2020, KTÓRE WESZŁO W ŻYCIE DNIA 28.12.2020

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW RP Z DNIA 21.12.2020, KTÓRE WESZŁO W ŻYCIE DNIA 28.12.2020

WZÓR PISMA KLUBU DO LZPN – POBIERZ DOC

WZÓR PISMA KLUBU DO LZPN – POBIERZ PDF

Zainteresowane kluby LZPN przesyłają pismo-skan z prośbą o wydanie zaświadczenia. Prośba o wysyłanie skanu pisma tj. wypełnionego wzoru zaświadczenia z adresu-poczty klubu z podpisem/z podaniem nazwiska i nr. tel. kontaktowego Prezesa/z podaniem REGON-u lub NIP-u klubu.

Adres e-mail: lubelski@zpn.pl

Nie będą rozpatrywane pisma/maile z podpisem/podaniem innych osób nieupoważnionych.

ZAŚWIADCZENIE nie będzie jednak zgodą/upoważnieniem ze strony Związku (LZPN) na prowadzenie działalności sportowej do 17 stycznia 2021 r. PZPN wysyłając pismo (załącznik) do Ministerstwa Zdrowia zapytuje o te kwestie, aby uzyskać pozytywną odpowiedź. Taką odpowiedź uzyskał (załącznik).

Działania PZPN i WZPN prosimy traktować jako szukanie sposobu, ,,pomocy” klubom, które już mają dokładne plany działań organizacyjno-szkoleniowych nawet od 30/31.12.2020 do 17.01.2021.

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

Prosimy o poszerzenie swoich wiadomości i przemyśleń-wniosków i zapoznanie się z interpretacją prawników z portalu PRAWO SPORTOWE – rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sportu link: https://prawosportowe.pl/ – artykuł: Treningi drużyn piłkarskich do 17 stycznia 2021 roku.

Lubelski Związek Piłki Nożnej