UWAGA TRENERZY – UCHWAŁA KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN Z DNIA 07.01.2022 DOTYCZĄCA LICENCJI TRENERSKICH

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła w dniu 7 stycznia uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej w 2022 r.

Ze względu na sytuację pandemiczną, której efektem jest o graniczenie możliwości odbywania szkoleń (zgromadzeń, konferencji itp.), Komisja ds. Nagłych PZPN postanowiła określić specjalne warunki przedłużenia licencji trenerskiej przez szkoleniowców (trenerzy, trenerki), którzy nie spełnili wymogu zebrania wymaganej liczby punktów/godzin szkoleniowych (minimum 15 w okresie ostatnich trzech lat).

Na mocy ww. uchwały z 7 stycznia, możliwe jest wyjątkowe przedłużenie licencji bez wymogu „punktowego” do 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych oraz:
– w przypadku trybu zwyczajnego – 1/3 kwoty określonej za przedłużenie licencji we wskazanym trybie;
– w przypadku trybu nadzwyczajnych – pełnej kwoty za przedłużenie licencji w tym trybie.

Opisana uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 7 stycznia.

Informujemy zarazem, że zgodnie z przyjętymi zasadami, na platformie PZPN24 uruchomiona jest obecnie opcja przedłużenia licencji tylko w trybie nadzywczajnym.

UWAGA: otwarta procedura trybu zwyczajnego dotyczy już tylko licencji wygasających z końcem 2022 r.

UCHWAŁA KOMISJI DS. NAGŁYCH PZPN WS. LICENCJI TRENERSKICH – POBIERZ