Zalecenia sanitarne dot. korzystania z szatni

Z uwagi na liczne zapytania i błędne interpretacje wytycznych sanitarnych, szczegółowo przedstawiamy zalecenia dotyczące korzystania z szatni podczas organizacji meczów ligowych i pucharowych.

Mając na względzie sytuację epidemiczną, zalecane jest korzystanie z szatni w sposób racjonalny i minimalizujący ryzyko zakażenia. Przede wszystkim każdy organizator wydarzenia sportowego zobowiązany jest do dezynfekcji szatni, co wynika wprost z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponadto, zaleca się:
•    korzystanie z szatni jedynie przez osoby uprawnione, a przede wszystkim sędziowie, zawodnicy, trener i kierownik drużyny;
•    w zależności od infrastruktury stadionu wydzielenie pomieszczeń szatni w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu;
•    wykorzystanie wolnych pomieszczeń obiektu w celu wykorzystania jako dodatkowe szatnie lub pomieszczenia dla sztabu szkoleniowego – w celu zmniejszenia liczby osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu / na niewielkiej przestrzeni;
•    korzystanie z szatni w kolejności i stosownych odstępach czasowych – w pierwszej kolejności skład podstawowy, potem zawodnicy rezerwowi;
•    regularne wietrzenie i dezynfekowanie szatni, zaś wejścia do nich w miarę możliwości powinny wymagać jak najrzadszego używania klamek.

Informujemy, że absolutnie nie zaleca kategorycznego „zamykania” szatni, a także pomieszczeń dla sędziów ze względu na obowiązującą sytuację epidemiczną!

Zamknięcie powinno być traktowane wyłącznie jako ostateczność np. w przypadku obszarów podwyższonego ryzyka epidemicznego, a nie jako środek zapobiegawczy!