PIŁKA NOŻNA KOBIET – ZIMOWY OKRES TRANSFEROWY 2022/2023

Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN informuje, że mając na uwadze stosowne wytyczne FIFA, zimowy okres transferowy w sezonie 2022/2023 dla rozgrywek Ekstraliga, I Liga kobiet i II Liga kobiet rozpocznie się w dniu 01 luty 2023 r. (środa), a zakończy 28 lutego 2023 r. (wtorek).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

  1. ustalony termin nie dotyczy sytuacji, w których możliwe jest pozyskanie zawodniczek poza okresem transferowym, wskazanych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
  2. w przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 przywołanej powyżej Uchwały do dnia 28 lutego 2022 r., potwierdzenie i uprawnienie zawodniczki do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie;
  3. w przypadku zamiaru pozyskania zawodniczki profesjonalnej z klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferowej, odpowiedni wniosek winien być wprowadzony do systemu FIFA TMS nie później niż 28 lutego 2022 r., przy czym celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ww. terminu wynikającego np. z problemów technicznych, zalecamy wprowadzenie przez klub odpowiedniego wniosku nie później niż 27 lutego 2022 r.